ZWIOTCZENIE PRZEPONY

Zwiotczeniem przepony nazywa się jej wysokie ustawienie, powstałe wskutek upośledzenia czynności ruchowej i utraty sprężystości w następstwie niedorozwoju włókien mięśniowych. Taki stan nazywano niesłusznie wytrzewieniem (evenlratio). Nazwę relcixati.o cliaphragmae – zwiotczenie przepony – zaproponował Wieting w 190G r.

Zwiotczenie przepony może być częściowe lub całkowite. Występuje po stronie lewej lub prawej, rzadziej obustronnie. Zwiotczenie częściowe występuje zwykle po stronie prawej. Tę wadę rozwojową spotyka się już w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

Całkowite jednostronne zwiotczenie przepony zmniejsza objętość jamy opłucnej po tej stronie, uciska na tkankę płucną i przesuwa śródpiersie na stronę przeciwną.

About The Author

admin

Leave a Reply