Zmniejszają stężenie propranololu we krwi

Zmniejszają klirens wątrobowy leków P-adrenolitycznych, przez co zwiększają aktywność tych ostatnich Może być przyczyną gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego u chorych z podaortalnym przerostowym zwężeniem leczonych werapamilem

Antagoniści wapnia, szczególnie werapamil, zmniejszają stężenie digoksyny hipokalcemia indukowana diuretykami zwiększa arytmogenne działanie digoksyny

Interakcje leków przeciwnadciśnieniowych pomiędzy sobą Leki ß-adrenolitycznc Werapamil Inhibitory enzymu kon-wertującego angiotensynę

About The Author

admin

Leave a Reply