ZESPÓŁ CONIMA

Leczenie farmakologiczne zespołu Conna polega na podawaniu dużych dawek antagonisty aldosteronu – spironolaktonu (Aldactone A w dawce 400-600 mg/24 h) oraz ścisłym kontrolowaniu gospodarki potasowej (uzupełnienie niedoborów KC1). W wielu przypadkach zespołu Conna, nie kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego, podawanie spironolaktonu należy kojarzyć z lekiem sympatykolitycznym (prazosyną, klonidyną itd.) i lekami o działaniu rozszerzają-cym naczynia w celu uzyskania zadowalającego działania hipotensyjnego.

ZESPÓŁ CUSHINGA. Nieoperacyjne leczenie zespołu Cushinga polega na podawaniu leków hamujących biosyntezę kortyzolu, tj. aminoglutetimidu (Elipten) i mitotanu (Lysodren) lub ACTH (cyproheptadyny). W leczeniu hipotensyjnym u chorych z zespołem Cushinga należy stosować leki moczopędne o działaniu przeciwkaliuretycznym. W razie znacznych niedoborów K+ należy podawać chlorek potasowy.

About The Author

admin

Leave a Reply