ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS OPERACJI

-1) podwyższony poziom cukru we krwi — poliuria, pragnienie, świąd itp. 2) kwasicę ketonową, tj. kwasicę metaboliczną powodującą hiperwentylację, utrat’ pozakomórkowego sodu i wody, odwodnienie prowadzące do zapaści krążeniowe

i śpiączki 3) zmiany w naczyniach obwodowych i zapalenie nerwów. Prawidłowo kontrolowana cukrzyca niewiele zwiększa ryzyko operacyjne w porównaniu ze zwykłymi pacjentami. Większość anestetyków powoduje niewielki wzrost pc ziomu cukru we krwi, lecz jest on najczęściej bezobjawowy. Chloroform i eter powt dują bardzo znaczny wzrost poziomu cukru, należy ich więc unikać.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS OPERACJI113. Trudno byłoby ująć wszystk. przypadki w jeden schemat. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej mieć do czynienia z nieznac: nie podwyższonym poziomem cukru we krwi niż ryzykować hipoglikemię.

About The Author

admin

Leave a Reply