ZABURZENIA ROZWOJOWE POWŁOKI BRZUSZNEJ

Wskutek nieprawidłowego rozwoju powłoki jamy brzusznej powstają różne wady, do których zalicza się przepuklinę pępowinową, przepukliny sznura pępowinowego, wrodzone wytrzewienie, przepukliny pępkowe, przepukliny boczne brzucha, przepukliny pachwinowe, skośną i prostą oraz przepukliny udowe.

Uwagi embriologicznc. W fazie gastrulacji oraz w okresie morfogenezy zarodek ma kształt dwuwarstwowej tarczy, umiejscowionej pomiędzy owodnią a pęcherzykiem żółtkowym. Jego część grzbietową stanowi ektoblast, który jest przedłużeniem ściany owodni, natomiast brzuszną – endoblast, przedłużenie ściany pęcherzyka żółtkowego. Około 3 tygodnia życia płodowego obie te warstwy przedziela mezo- derma pośrednia, zwana mezoblastem. Z mezoblastu powstaje przyszły zrąb zarodka. Mezoblast ulega podziałowi na osiowy i przyosiowy. Mezoblast osiowy wytwarza jednolitą strunę grzbietową. Mezoblast przyosiowy ulega natomiast segmentacji na praczłony i nefrotomy. Na obwodzie tarczy zarodkowej mezoblast razem z mezen- chymą otaczającą zarodek tworzy skupienie mezenchymy zarodkowej i poza- zarodkowej, w następstwie czego z komórek przylegających do ektodermy (somato- pleury) oraz do endodermy (splanchnopleury) powstaje jama wewnątrzzarodkowa, a z komórek przylegających do owodni i pęcherzyka żółtkowego – jama poza- zarodkowa.

W następnej fazie tworzy się ściana brzuszna zarodka. Jama wewnątrzzarodkowa zostaje całkowicie oddzielona od jamy pozazarodkowej. Zamykanie ciała zarodka dokonuje się w wyniku wzrostu grzbietowej osi zarodka i jej podniesienia. W miarę

About The Author

admin

Leave a Reply