WYTWORZENIE PRZETOKI ŻOŁĄDKOWEJ

U dzieci w każdym wieku przetokę żołądkową wykonuje się metodą Kadera- -Stamma. Dostęp z małego cięcia poprzecznego nadpępkowego lub z cięcia podłużnego w linii białej w nadbrzuszu. Żołądek wyłania się poza ranę. Pomiędzy mniejszą i większą krzywizną żołądka, bliżej części wpustowej, zakłada się szew lcapciuchowy z jedwabiu 3-0. Na obwodzie pierwszego zakłada się drugi szew kapciuchowy (średnicy ok. 2 cm u noworodka). Następnie, pośrodku wewnętrznego szwu kapciucho- wego, przekłuwa się ścianę żołądka za pomocą ostro zakończonego noża. Treść żołądka odsysa się, a ranę poszerza kleszczykami. Na prowadnicy wprowadza się do żołądka cewnik Petzera lub Malecota, odpowiedniej grubości (nr 6-S u noworodka). Wycofując prowadnicę zaciąga się wewnętrzny szew kapciuchowy i wgłabia ścianę żołądka.

Poszerzony koniec cewnika powinien leżeć w jednej płaszczyźnie ze ścianą żołądka. Następnie zaciąga się zewnętrzny szew kapciuchowy i pozostawia jego wolne końce. Przez dodatkowe cięcie wykonane powyżej w nadbrzuszu lub w lewo od linii pośrod- ltowej wprowadza się do jamy otrzewnej zakrzywione kleszczyki i ‚wyciąga na zewnątrz cewnik wraz z wolnymi końcami nici.

Ranę zeszywa się, a szwy dodatkowe wiąże z wolnymi końcami wyciągniętych nici. Przednia ściana żołądka zostaje w ten sposób zbliżona do otrzewnej. Ranę w okolicy nadpęplcowej zaszywa się warstwowo, szczelnie. Skórę zeszywa się pojedynczymi szwami nylonowymi. Cewnik Petzera lub Malecota przymocowuje się do ściany brzucha osobnymi, pojedynczymi szwami jedwabnymi. Cewnik powinien być stale otwarty. Umożliwia to odbarczenie żołądka i przewodu pokarmowego. Po 24 godzinach rozpoczyna się podawanie roztworu fizjologicznego NaCI lub 5% glukozy, a po 48 godzinach ¦- pokarmu.

About The Author

admin

Leave a Reply