Wyniki leczenia

Bez względu na zastosowany wariant operacyjny u ok. 90% chorych następuje trwałe ustąpienie nadczynności przytarczyc i normokalcemia (4, 14, 24, 26), 10% niepowodzeń wiąże się z:

a) niewystarczającym doświadczeniem i techniką chirurga, b) atypowym lub niezwykłym umiejscowieniem nadczynnego gruczołu. Pooperacyjna hiperkalcemia jest wskazaniem do ponownej operacji, która jest

znacznie trudniejsza od pierwszej. Trwałe powikłania pooperacyjne, jak przewlekła niedoczynność hormonalna przytarczyc czy porażenie nerwu krtaniowego zdarzają się u 3% operowanych, ale odsetek ten wzrasta do 23% po powtórnym zabiegu (4).

Odległe wyniki są z reguły złe w przypadkach raka przytarczycy. Operacja z konieczności musi być rozległa i obejmuje resekcję en błock przytarczycy, całego płata tarczycy, węzłów chłonnych okołoprzełykowych i okołotchawiczych oraz grasicy (6, 10).

About The Author

admin

Leave a Reply