Wybór optymalnego leku hipotensyjnego

Wybór optymalnego leku hipotensyjnego w różnych postaciach etiologicznych przełomu nadciśnieniowego jest wciąż kontrowersyjny. Lekiem z wyboru u chorych z przełomem nadciśnieniowym i krwawieniem śródczaszkowym wydaje się być urapidyl, zaś u chorych z ostrą niewydolnością naczyń wieńcowych lub zawałem serca – nitrogliceryna. U chorych z guzem chromochłonnym lekiem z wyboru jest fentolamina, zaś u kobiet w ciąży z napadem rzucawkowym – urapidyl lub dihydralazyna podane razem z diazepamem lub siarczanem magnezu.

Doraźne leczenie przełomu nadciśnieniowego u chorych z przewlekłą niewydol-nością nerek, z zatruciem ciążowym oraz guzem chromochłonnym podano uprzednio. Należy pamiętać o niektórych przeciwwskazaniach do stosowania niektórych leków hipotensyjnych wymienionych w tab. 5.1 i 5.5.

About The Author

admin

Leave a Reply