Wśród innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Wśród innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę wymienić należy prazosynę i urapidil (nie wykazują niepożądanych efektów metabolicznych). W razie stosowania minoksydilu lub dihydralazyny należy równocześnie stosować diuretyki (pierwsze dwa leki powodują retencję sodu i wody). Uwzględniając częste występowanie u chorych na długotrwałą cukrzycę neuropatii układu wegetatywnego, nie należy u nich stosować klonidyny, metyldopy lub innych sympatykolityków wywołujących hipotensję ortostatyczną.

LECZENIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W CHOROBACH NEREK. Praktycznie każda choroba nerek może być przyczyną lub ważnym ogniwem w powstawaniu nadciśnienia tętniczego. Z jednej strony choroby nerek (glomeru- lopatie pierwotne lub wtórne, zwyrodnienie torbielowate nerek, nefropatie uwa-runkowane metabolicznie, pierwotne nefropatie kanalikowo-śródmiąższowe, cho-roby naczyń nerkowych pierwotne i wtórne, jednostronne choroby nerek, nowo-twór, hipoplazja nerki, reninoma, nerka refluksowa) mogą być przyczyną nadciś-nienia tętniczego, z drugiej zaś nerki są docelowym narządem uszkadzanym przez przewlekłe nadciśnienie. W obu przypadkach intensywne leczenie nadciśnienia tętniczego jest czynnikiem zwalniającym progresję istniejącej nefropatii.

About The Author

admin

Leave a Reply