Wskazaniem są duże przepukliny pępowinowe

Wskazaniem są duże przepukliny pępowinowe, przepukliny z przedartym workiem i wytrzewieniem. Cięcie okalające przedłuża się ku górze i ku dołowi w linii pośrodkowej brzucha. Należy ściąć pępowinę i cienki worek owodniowy, sprawdzić stan jelit i doprowadzić je do jamy brzusznej. W celu dekompresji jelit wykonuje się gastrostomię metodą Kadera-Stamma. Dren przetoki żołądkowej wprowadzony jest przez oddzielne nacięcie powłoki brzucha, po lewej stronie podbrzusza. Po wypreparowaniu skóry i tkanki podskórnej uwidacznia się brzeg powięzi i mięśni. Dwuścienny worek sylastikowy wszywa się całym obwodem do warstwy powięziowo-mięśniowej okalającej wrota przepukliny. Do wszycia worka stosuje się pojedyncze szwy nie- absorbujące. W końcowej fazie operacji luźno wypadnięte trzewa układa się w worku, a sam worek zeszywa w linii strzałkowej. Kiedy dziecko się obudzi, jelita nie wywierają nacisku na żyłę dolną i nie powodują tym samym zaburzeń w krążeniu. Worek pokrywa się opatrunkiem z dodatkiem odkażającej maści Betadin. Dziecko po zabiegu otrzymuje dożylnie antybiotyki, białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne i witaminy.

Po dwóch dniach przerwy, w uśpieniu i znieczuleniu wykonuje się zmianę opatrunku. Zabieg jest wykonywany w warunkach sterylnych, w sali operacyjnej. Celem zabiegu jest usunięcie połowy siatki teflonowej worka i ponowne zeszycie go w linii strzałkowej. Zabieg ponawia się znowu po dwóch dniach, zmniejszając stopniowo zawartość worka i wprowadzając jelita do jamy otrzewnej bez zwiększenia ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Po kilkunastu dniach udaje się wprowadzić jelita do wnętrza brzucha dziecka i zeszyć bez napięcia warstwy powłoki. Jeżeli w końcowej fazie klem założony na worek nie wywołuje przemieszczenia jelita do brzucha i nie da się usunąć sztucznego tworzywa, można dokonać zdwojenia, plikacji worka sylastikowego. Pozwala to na zmniejszenie się wymiarów przepukliny. Wielu chirurgów stosuje ten sposób operacji w przypadku wytrzewienia wrodzonego (laparo- schisis). Do żywienia pozajelitowego zaleca się użycie żył obwodowych.

About The Author

admin

Leave a Reply