WPŁYW NA POSTĘP PORODU

WPŁYW NA POSTĘP PORODU: w małych dawkach morfina wydłuża przerwy między bólami, w dawkach dużych może tłumić czynność skurczową można zastosować specyficzne leki o działaniu antagonistycznym:

Nalokson (p. rozdz. VIII). Dawka 0,2-0,4 mg, powtarzana. (Patrz także: Payne J. P., „Narcotic Antagonists in Obstetrics”, Br. J. Anaesth., 1973, 45, Suppl., 794).

Nalorlina’. Dawka 10 mg dożylnie podana matce (p. rozdz. VIII). Levallorlan. Dawka 0,5-2 mg (p. rozdz. VIII). 4. Pentazocyna68. Obserwacje z użyciem skali Apgar nie wykazały różnicy między pentazocyną a dolantyną69. Brytyjska Centralna Rada Położnych zaakceptowała w r. 1970 jej stosowanie przez położne w dawkach 30-45 mg70. Jej działanie odwracane jest przez nalokson.

About The Author

admin

Leave a Reply