Wątroba

Wątroba jest najważniejszym narządem, w którym zachodzi biodegradacja – 1 (lub) bioaktywacja większości leków. Uszkodzenie czynności wątroby może stać się przyczyną objawów nietolerancji lub toksyczności leków. Ponadto niektóre leki hipotensyjne mogą uszkodzić uprzednio zdrowy miąższ wątroby, co przesądza o niemożliwości ich dalszego stosowania.

Wśród zaburzeń metabolicznych, które wpływają na dobór leków hipoten-syjnych, należy wymienić cukrzycę jawną lub utajoną, hiperlipidemię, hiper- urykemię, hipokalemię oraz hiperkalcemię. I tak u chorych z objawami nieto-lerancji węglowodanowej i (lub) hiperurykemią stosowanie diuretyków wymaga stałego monitorowania. W razie występowania u chorych na nadciśnienie tętnicze hipokalemii wskazane jest stosowanie diuretyków o działaniu przeciwkaliuretycznym, zaś u chorych z hiperkalcemią – diuretyków pędowych (przeciwwskazane są diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne).

About The Author

admin

Leave a Reply