Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego

postępowania Lego procesu boczne ściany okalające zarodek fałdują się i tworzą ścianę brzuszną. W tym okrężnym fałdowaniu tarczy zarodka wyróżnia się fałdy: dogłowowy, ogonowy i boczne.

Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego tworzy ścianę klatki piersiowej i zawiązek przepony, warstwa trzewna – zawiązek serca i dużych naczyń krwionośnych. Od przodu zamyka ona prajelito.

Warstwa somatyczna fałdu ogonowego wytwarza ścianę podbrzusza, warstwa trzewna zamyka jelito tylne od przodu. Warstwa somatyczna fałdów bocznych wytwarza ścianę brzuszną i zamyka jelito środkowe. Szczyt tych fałdów stanowi przyszły pierścień pępkowy. Warstwa trzewna, łącząca jamę jelita pierwotnego z pęcherzykiem żółtkowym, stanowi w dalszym etapie wysłanie przewodu żółtkowo-jelitowego.

About The Author

admin

Leave a Reply