W większości programów badań wnioskuje się

W większości programów badań wnioskuje się, aby prewencję prowadzić od 12 miesięcy do 3 lat długi okres prewencji jest przede wszystkim wskazany u chorych z wysokim ryzykiem. Według stanu na dzień dzisiejszy najlepszą dokumentację naukową i kliniczną mają: metoprolol, tymolol, propranolol.

Proponowane są następujące dawki tych leków w postępowaniu prewencyj-nym: – 1. Metoprolol 50-100 mg 2 razy dziennie lub Metoprolol retard 200 mg raz dziennie.

– 2. Tymolol 5-10 mg 2 razy dziennie.

– 3. Propranolol 60-80 mg 3 razy dziennie lub Inderal retard 160 mg raz dziennie.

Chorzy z zawałem pełnościennym i małą frakcją wyrzutową (EF< 45%) (ryc. 4.5) wymagają podawania inhibitorów ACE (Captopril, Enalapril) oraz kwasu acetylosalicylowego.

About The Author

admin

Leave a Reply