W toku leczenia dużymi dawkami

W toku leczenia dużymi dawkami salicylanów mogą wystąpić objawy toksycz-ne. Do najpoważniejszych należą obfite wymioty, metaboliczna kwasica z charakterystycznym oddechem Kussmaula, tężyczka spowodowana hiperwentylacją, halucynacje i śpiączka. Hamujący wpływ salicylanów na syntezę protrombiny może stać się przyczyną wynaczynień w skórze i krwotoków z nosa, a nawet z przewodu pokarmowego. Zaburzeniom krzepliwości zapobiega codzienne doustne lub domięśniowe podanie witaminy K.

Pierwszymi naturalnymi hormonami glikokortykosteroidowymi kory nadner-czy, które znalazły zastosowanie w leczeniu choroby reumatycznej, były kortyzon i hydrokortyzon. Obecnie chętniej stosuje się różne pochodne syntetyczne, najczęściej prednizon (Encorton) i prednizolon (Encortolon), rzadziej deksameta- zon (Dexamethasonum). Leczenie należy rozpocząć od dużych dawek wybranego preparatu. Początkowa dobowa dawka prednizonu i prednizolonu wynosi u dorosłych ok. 1 mg/kg mc., czyli średnio 60 mg/24 h. Ze względu na 10-krotnie silniejsze działanie deksametazonu dawka leku wynosi 0,1 mg/kg mc., czyli ok.

About The Author

admin

Leave a Reply