W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej

W przewlekłej terapii przeciwnadciśnieniowej istotny wpływ na wybór stosowa-nego leku ma tolerancja leku przez chorego. W tym zakresie istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi chorymi, uwarunkowane być może genetycz-nymi różnicami biotransformacji i biodegradacji leków przeciwnadciśnieniowych.

Wiek, jako czynnik wpływający na wybór i dawkowanie leków hipotensyjnych, omówiono w rozdz. 5.6. – 5.5. ZALEŻNOŚĆ RODZAJU DŁUGOTRWAŁEGO LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO OD STOPNIA CIĘŻKOŚCI ISTNIEJĄCEGO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

About The Author

admin

Leave a Reply