W ostatnim 10-leciu udowodniono

W ostatnim 10-leciu udowodniono ponad wszelką wątpliwość ogromną rolę leków blokujących receptory ß w postępowaniu prewencyjnym. Trzy duże pro-gramy badań dotyczące prewencyjnego działania leków ß-adrenolitycznych – norweski (Timolol-Trial), szwedzki (Metoprolol-Trial) i amerykański (Proprano- lol-Trial) – wykazały znamienne zmniejszenie całkowitej śmiertelności (ok. 30-36% w porównaniu z grupą nie leczoną lekami ß-adrenolitycznymi) i zapadal-ności na ponowny zawał (ok. 30-40%).

Wieloośrodkowe doświadczenie z metoprololem (MIAMI – Metoprolol Inter-vention in Acute Myocardial Infarction), którego dane pochodzą od 5778 chorych ze 104 ośrodków w 17 krajach, wskazały na szczególną skuteczność wśród chorych z dużym ryzykiem (3 czynniki zagrożenia: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) śmiertelność w tej grupie była mniejsza o 40% wśród leczonych.

About The Author

admin

Leave a Reply