W celu uzyskania pełnej skuteczności

W celu uzyskania pełnej skuteczności i dobrej kontroli wskazane jest monitoro-wanie parametrów hemodynamicznych – pomiar średniego ciśnienia w tętnicy płucnej lub ciśnienia zaklinowanego w naczyniach włosowatych płucnych. Wielu autorów podkreśla, że wystarczająca jest kontrola ciśnienia tętniczego i tętna metodą bezkrwawą, ponieważ istnieje zależność liniowa przyrostu częstości tętna od zmniejszenia objętości minutowej. Jeśli przy wlewie nitrogliceryny ciśnienie tętnicze spadnie poniżej 30% wartości wyjściowej lub wystąpi tachykardia powyżej 30% wartości sprzed leczenia, to należy wlew wyraźnie zmniejszyć lub przerwać. Należy to również uczynić, jeśli ciśnienie zaklinowania w naczyniach włosowatych płuc spadnie poniżej 2 kPa (15 mm Hg).

W ostrej niewydolności wieńcowej ze znacznie podwyższonym LVFP i ze spadkiem ciśnienia tętniczego, postępowaniem niejako z wyboru stało się łączne stosowanie azotanów z lekami o działaniu inotropowym dodatnim. W terapii tej stosuje się wzrastające dawki obydwu leków:

– 1) nitroglicerynę, Isoket, Iso-Mack podaje się w dawkach 30-180 |ig/min, zwiększając dawkę o 30 |J.g/min co 5 min,

– 2) dobutaminę podaje się w dawkach 2,5-10 |ig/kg mc. na min, zwiększając dawkę o 2 (ig/kg mc. na min co 5 min.

About The Author

admin

Leave a Reply