Uzgodniony algorytm postępowania

Przy stosowaniu streptokinazy należy pamiętać, że nie może być ona po-wtórzona co najmniej w ciągu 6 miesięcy od pierwszego leczenia ze względu na możliwość wystąpienia odczynów immunologicznych (wstrząs anafilaktyczny). Należy wówczas, w razie wskazań do ponownej terapii trombolitycznej, zmienić preparat na tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA). Terapia z zastosowaniem t-PA może być wdrożona już od początku leczenia świeżego zawału serca. Jest ona jednak kilkakrotnie droższa od leczenia streptokinazą.

Uzgodniony algorytm postępowania grupy amerykańskiej (Pepinc C. J.: Am. J. Cardiol., 1992, 69, 41 B).

About The Author

admin

Leave a Reply