UWAGI OGÓLNE O DOBORZE LEKÓW PRZECIWNADCIŚNIENIOWYCH

O doborze i dawce leków przeciwnadciśnieniowych (hipotensyjnych) decydują następujące czynniki: – 1) mechanizm działania leku,

– 2) etiologia nadciśnienia tętniczego,

– 3) postać kliniczna, czyli stopień ciężkości nadciśnienia tętniczego,

– 4) rodzaj i stopień zaawansowania powikłań naczyniowych i narządowych,

– 5) stopień wydolności nerek,

– 6) stan czynności miąższu wątrobowego,

– 7) obecność zaburzeń metabolicznych,

– 8) tolerancja leku przez chorego,

– 9) wiek chorego.

Lek przeciw- nadciśnieniowy Kandydaci do stosowania leku Choroby współwystę- pujące będące wskazaniem do stosowania leku Lek stosować ostrożnie u chorych, u których występują wymienione stany chorobowe Stany chorobowe będące przeciwwskazaniami do stosowania leku

Leki moczopędne Osoby starsze, chorzy bez hiperlipidemii, hiperglike- mii i hiperurykemii lub z nadciśnieniem typu hi- perwolemicznego i małym stężeniem reniny Stany obrzękowe, niewy-dolność krążenia, niewy-dolność nerek (przy stężeniu kreatyniny >176 |imol/l stosować diuretyki pętlowe) Niewydolność wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, nietolerancja węglowoda-nów, hiperlipidemia, hi- perurykemia Nadwrażliwość na lek, zmniejszenie GFR 30 ml/ /min przy stosowaniu diuretyków tiazydowych i GFR 5 ml/min przy sto-sowaniu diuretyków pętlo- wych

Leki P-adrenoli- tyczne Osoby młode, chorzy z nadciśnieniem hiperre- ninowym lub hiperkinety- cznym Zawał serca, niewydolność wieńcowa, niemiaro- wości nadkomorowe, bóle migrenowe, kardiomio- patia przerostowa, przerost komory lewej, stany lękowe, jaskra, choroby naczyń nerkowych Utajona niewydolność serca, choroby obturacyj- ne płuc, cukrzyca insuli- nozależna, variant angina, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, zespół Raynauda, chromanie przestankowe, depresja, guz chromochłonny (leki P-adrenolityczne stosować tylko po uprzedniej blokadzie zakończeń a- -adrenergicznych) Dychawica oskrzelowa, jawna niewydolność serca, bradykardia zatokowa, blok A-V, nadwrażliwość na lek

About The Author

admin

Leave a Reply