U chorych z przełomem nadciśnieniowym

U chorych z przełomem nadciśnieniowym średnie ciśnienie tętnicze należy obniżyć o ok. 20% lub do dolnego progu autoregulacji ukrwienia mózgu, który określa najniższe ciśnienie tętnicze, przy którym nie dochodzi jeszcze do niedo-krwienia mózgu. Obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej tego progu manifestuje się ziewaniem, nudnościami i hiperwentylacją z hipokapnią. Uważa się, że obniżenie średniego ciśnienia tętniczego (MAP) do 16 kPa (120 mm Hg) jest zupełnie bezpieczne i zapewnia dostateczne ukrwienie mózgu również u chorych z długo-trwałym nadciśnieniem tętniczym, u których próg autoregulacji ukrwienia o.u.n. jest podwyższony.

Leczenie przełomu nadciśnieniowego przez lekarza domowego powinno się rozpocząć od doustnego podania 5-10 mg nifedypiny (tabletkę rozgryźć i poły-kać) lub 0,5-1 mg nitrogliceryny (podjęzykowo). W przypadku braku odpowied-niego lub niedostatecznego skutku leczniczego w ciągu 15 min, należy podać dożylnie 0,075 mg klonidyny lub 25-50 mg urapidylu. W razie niedostępności nitrogliceryny lub nifedypiny leczenie przełomu można rozpocząć od dożylnego podania klonidyny lub urapidylu.

About The Author

admin

Leave a Reply