U chorych z nadciśnieniem złośliwym

U chorych z nadciśnieniem złośliwym dołącza się do leczenia, stosowanego u chorych z nadciśnieniem ciężkim, guanetydynę lub betanidynę. Alternatywne leczenie tej postaci nadciśnienia polega na zastąpieniu leku sympatykolitycznego, stosowanego w nadciśnieniu umiarkowanym, labetalolem, zaś dihydralazyny – minoksydylem lub guanetydyną.

Zarówno w nadciśnieniu umiarkowanym, jak i ciężkim lub złośliwym zaleca się skojarzone leczenie diuretykami razem z inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę ze względu na dużą skuteczność oraz dobrą tolerancję tej kombinacji leków. U chorych z nadciśnieniem ciężkim lub „złośliwym” stosowanie takiego leczenia skojarzonego wymaga szczególnego monitorowania u chorych z hipo- wolemią, ze względu na możliwość wystąpienia objawów niewydolności wydal- niczej nerek. Nie należy stosować inhibitorów konwertazy angiotensyny I razem z lekami (i-adrenolitycznymi u chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek ze względu na możliwość wystąpienia gwałtownych spadków ciśnienia tętniczego i hiperkalemii. Ścisłego nadzoru klinicznego wymagają chorzy leczeni lekami blokującymi kanały wapniowe w skojarzeniu z lekami P-adrenolitycznymi ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich zaburzeń chrono- i dromotropizmu w układzie bodźcotwórczym serca.

About The Author

admin

Leave a Reply