U chorych przewodnionych,

W warunkach klinicznych leczenie przełomu nadciśnieniowego można rozpo-cząć od tych samych leków, które są stosowane w warunkach ambulatoryjnych, lub też stosować inne silnie działające leki hipotensyjne. Najczęściej stosuje się nitroglicerynę, nifedypinę lub nitroprusydelc sodu w ciągłym wlewie dożylnym, diazoksyd (w postaci „pulsów” dożylnych) lub hydralazynę (6,25-12,5 mg z.v. w ciągu 10 min).

U chorych przewodnionych, lecz wykazujących sprawną czynność wydalniczą nerek, należy równocześnie stosować dożylnie furosemid w dawce 100-500 mg. U chorych przewodnionych, z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek (GFR < 5 ml/min), stosowanie diuretyków jest bezcelowe w takich przypadkach chorego należy poddać hemofiltracji lub ultrafiltracji.

About The Author

admin

Leave a Reply