Trudności w poruszaniu

D. TECHNICZNE. Trudności w poruszaniu, podnoszeniu i pielęgnacji. Utrudnienie oddychania. Częste wskazania do intubacji, utrudnionej przez krótką, grubą szyję. Trudna wenesekcja i kłopotliwe umieszczenie igły do analgezji przewodowej. Zła tolerancja pozycji Trendelenburga i ginekologicznej. Wprowadzenie do anestezji zwykle bardziej męczące. Trudności z utrzymaniem drożności dróg oddechowych podczas indukcji i po operacji. Trudne warunki pracy chirurga w jamie brzusznej, klatce piersiowej i w jamie ustnej.

Stanowi temu można zwykle zapobiec, lecz rzadko mu się zapobiega. Należy częściej stosować odpowiednią dietę przedoperacyjną. Patrz także: Mclntyre J. W. R., Can. Anaesth. Soc. J„ 1968, 15, 317 Lamberth I. E., Clinical Anaesthesia: Common and Un- common Problems in Anaesthesiology: Obesity and Anaesthesia, red. M. T. Jenkins,

-1968, rozdz. 3, Oxford, Blackwell Scientific Publications Mann G. V., The Influence of Obesity on Health, New Engl. J. Med., 1974, 291, 178 i 226 Fisher A. i in., Obesity Its Relation to Anaesthesia, Anaesthesia, 1975, 30, 633 Bromage P. R. i Fox G. S., Ibid., 1976, 31, 557.

About The Author

admin

Leave a Reply