Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa. Jakkolwiek ma większe zdolności rozdzielcze, stosowana jest przede wszystkim do lokalizacji guzów położonych atypowo, np. w śród- piersiu (9).

Arleriografia i pneumomediastinografia. W niektórych przypadkach zachodzi konieczność wykonania arteriografli tarczycy i przedniego śródpiersia oraz pneumo- mediastinografii (Rothmund, 1976).

Scyntygrafia. Scyntygrafię wykonuje się z użyciem podwójnego izotopu Tl201 i Tc99m, z których pierwszy wnika jedynie do tarczycy, a drugi ma wybitne powinowactwo zarówno do tarczycy, jak i przytarczyc. Za pomocą gamma-kamery w połączeniu z komputerową substrakcją można tą techniką wykryć i zlokalizować „gorące” guzki przytarczyc w 95% przypadków (2S). Szeroko stosowane dotychczas metody scyntygraficzne za pomocą pojedynczego izotopu, jak Se75, Co57, Tca9m, lub Cs131, pozwalają na wykrycie guzków o średnicy ponad 1 cm i stąd dokładność tych badań nie przekracza 80% (7).

About The Author

admin

Leave a Reply