Tiopental

Tiopental może nie zapewnić zwiotczenia wystarczającego dla wykonania obrotu ze-wnętrznego. Nie jest stosowany do porodu zabiegowego, chyba że w połączeniu z in- ubacją dotchawiczą, zwiotczeniem mięśni i wentylacją IPPV.

-1 Środki zwiotczające. Są używane w czasie porodu w celu: 1) zwiotczenia krocza ściany brzucha 2) ułatwienia intubacji dotchawiczej 3) zmniejszenia odruchowej odpowiedzi na bodźce w czasie płytkiej anestezji. Są dowody, że gallamina łatwiej dostaje iię do krążenia płodu niż tubokuraryna lub pankuronium, jakkolwiek zwykle stosowane iawki nie mają niekorzystnego wpływu na płód. Obserwowano wzmożoną czynność inacicy po sukcynylocholinie157, nie zyskało to jednak potwierdzenia158. Udowodniono, Je w dawkach ponad 100 mg może ona przechodzić przez barierę łożyskową153.

Połączenie niewielkiej dawki tiopentalu, podtlenku azotu i tlenu wraź z sukcynylo- tholiną (30-60 mg) lub pankuronium (3-6 mg) przynosiło dobre rezultaty w porodzie kleszczowym, pośladkowym, w nacięciu krocza i jego szyciu. W razie podejrzenia pełnego żołądka należy wykonać intubację dotchawiczą używając rurki z mankietem ‘iszczelniającym. Leki powyższe, użyte w odpowiednich dawkach, nie przechodzą prawdopodobnie przez barierę łożyskową w mających znaczenie ilościach. Mają też one zastosowanie w zapobieganiu nagłemu porodowi160.

About The Author

admin

Leave a Reply