Technika operacyjna

-1. Cięcie skórne Kochera typowe dla operacji na tarczycy. 2. Przecięcie powięzi szyjnej w linii pośrodkowej i uwolnienie tarczycy z olacza- l^r.pj tkanki łącznej. W tym etapie zabiegu konieczna jest rozwaga i cierpliwość w celu zachowania całkowicie bezkrwawego pola operacyjnego. Nasączenie tkanek krwią m^oże uniemożliwić odnalezienie przytarczyc. Identyfikacja i odsłonięcie nerwu krtaniowego wrstecznego na wysokości krtani i górnej części tchawicy. Nerw przebiega pomiędzy tętnicą szyjną wspólną a rowkiem przełykowo-tchawiczym.

-3. Podwiązanie i przecięcie tętnicy i żyły tarczowej dolnej, potem środkowej. Uru-chomienie dolnej części płata tarczycy i inspekcja przestrzeni poza tarczycą.

-4. Uruchomienie górnej części piata bocznego tarczycy po przecięciu naizyń tarczowych górnych. Niektórzy zalecają jedynie czasowe zaciśnięcie tych naczyń.

About The Author

admin

Leave a Reply