Technika operacji jednoetapowej

Operacja ma na celu: usunięcie pokrywy owodniowej worka przepuklinowego i odprowadzenie trzew w sposób zapewniający dalszy rozwój jamy brzusznej, dokładną inspekcję narządów i korekcję wykrytych wad przewodu pokarmowego, zamknięcie wrót przepukliny i pokrycie ubytku skórą bez napięcia powłoki brzusznej. W razie potrzeby zaleca się wykonanie gastrostomii, a niekiedy i cekostomii w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej.

W zależności od rozmiarów wrót przepuklinowych i zawartości oraz stanu pokrywy worka stosuje się operacje jedno- lub wieloetapowe. W przypadkach przepuklin, których wrota przekraczają 5 cm średnicy, z obecnością wątroby w świetle worka, odprowadzenie trzew do jamy brzusznej o małej objętości stwarza poważne niebezpieczeństwo napięcia i rozejścia się rany operacyjnej lub ucisku na żyłę główną dolną, a w konsekwencji wstrząsu (zespół żyły głównej dolnej). Dlatego poleca się operację dwu- lub wieloetapową. Jeżeli wrota przepukliny nie przekraczają 4-5 cm średnicy, a zawartość worka może być odprowadzona do jamy brzusznej, to wykonuje się operację jednoetapową. Przygotowując dziecko do operacji należy pamiętać o stałym utrzymaniu sondy nosowo-żołądkowej w celu dekompresji przewodu pokarmowego.

Technika operacji jednoetapowej. Zabieg wykonuje się w uśpieniu dotchawiczym. W żołądku utrzymuje się sondę. Podczas operacji uzupełnia się straty krwi, stąd potrzebny jest stały wlew kroplowy. Zabezpiecza się dziecko przed spadkiem temperatury ciała.

About The Author

admin

Leave a Reply