Taktyka operacyjna

Pojedynczy gruczolak zostaje usunięty w całości, pozostałe przytarczyce pozostawia się. Gdy nie odnaleziono guza, -wówczas nie wolno usuwać normalnych gruczołów. W przypadkach, gdy wszystkie przytarczyce są powiększone, a doraźne badanie wykazuje ich przerost, należy wybrać jeden z następujących trzech wariantów operacji:

-1) usunąć w całości trzy przytarczyce i połowę czwartej, pozostawiając ok. 100 mg tkanki 2) częściowo usunąć wszystkie przytarczyce, pozostawiając po ok. 50 mg tkanki z każdego gruczołu. Pozostawiona tkanka musi znajdować się przy wnęce naczyniowej gruczołu, której nie wolno uszkodzić. Pozostającą część każdej z przytarczyc należy oznakować klipsami metalowymi i długimi, czarnymi, niewchlanialnymi nitkami, aby w razie konieczności ponownej operacji lokalizacja przytarczyc była ułatwiona 3) usunąć wszystkie przytarczyce w całości z jednoczesnym przeszczepieniem części tkanki gruczołowej (3, 17, 20).

About The Author

admin

Leave a Reply