Stosowane roztwory’

a. Bupiwakaina (0,5%). Przy bólach w .^pierwszym okresie 16-20 ml w ułożeniu poziomym w drugim okresie 5-10 ml u pacjentki siedzącej przez 10 minut w celu znieczulenia nerwów krzyżowych.

b. Lignokaina 1-1,5% w ilości 20 ml. Daje to blokadę sięgającą w większości przypadków do Thn u rodzących analgezja sięga zwykle wyżej niż u kobiet nie w ciąży. Kolejne wstrzyknięcia wywierają coraz mniejszy efekt.

-4. Blokada nerwu sromowego i miejscowa analgezja nasiękowa132: Znajdują zastosowanie do : a) normalnego porodu należy pamiętać, że czuciowe unerwienie sromu, pochodzi od nerwu biodrowo-pachwinowego – z przodu i od kroczowej gałązki nerwu skórnego tylnego uda – z tyłu b) nacięcia krocza c) kleszczy wyjściowych d) szycia krocza.

About The Author

admin

Leave a Reply