Śpiączka cukrzycowa hiperosmotyczna

-11- 14 mrdol/1 8) wodorowęglan sodu podawać tylko w ciężkiej kwasicy, (H+) powyżej 100 mmol/1 (pH poniżej 7,0) stosować roztwór izotoniczny (1,4%) do maksymalnej dawki 100 mmol 9) wczesne leczenie przyczyny leżącej u podstaw śpiączki (np. antybiotyki w infekcji bakteryjnej).

Należy pamiętać, że u chorych na cukrzycę śpiączka może występować bez kwasicy ketonowej. Diagnostyka różnicowa powinna obejmować stany wymienione niżej.

a. Śpiączka cukrzycowa hiperosmotyczna (bez kwasicy ketonowej). Pacjent jest odwodniony, Z wysokim poziomem cukru we krwi, lecz bez ketonurii. Podawanie wodorowęglanu sodu jest przeciwwskazane. Stosuje się hipotoniczny roztwór soli (0,45%).

About The Author

admin

Leave a Reply