Rodzaj i stopień zaawansowania powikłań naczyniowych

Rodzaj i stopień zaawansowania powikłań naczyniowych u chorych na nad-ciśnienie tętnicze ma duży wpływ na wybór leku i intensywność stosowanego leczenia hipotensyjnego. Im bardziej zaawansowane są zmiany stward- nieniowe naczyń, tym mniejsza jest skuteczność hipotensyjna leków sympatykolitycznych. Równocześnie zwiększa się skuteczność hipotensyjna leków moczopędnych. Ponadto u chorych z zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi naczyń przeciwwskazane jest intensywne leczenie hipotensyjne ze względu na możliwość występowania zmian zakrzepowych. Również stopień uszkodzenia mięśnia sercowego jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór leku hipotensyjnego (w blokach A-V i niewydolności mięśnia sercowego podawanie leków blokujących zakończenia P-adrenergiczne jest przeciwwskazane).

Stopień wydolności nerek jest głównym czynnikiem decydującym o dawce większości stosowanych leków hipotensyjnych. Jest to uwarunkowane 2 czyn-nikami: 1) większość leków wydala się przez nerki (w niewydolności nerek łatwo może dojść do objawów przedawkowania) oraz 2) mocznica zmienia skuteczność hipotensyjną niektórych leków (p. rozdz. 5.9).

About The Author

admin

Leave a Reply