Regulacja cytrynianów w osoczu

Zdolność cytrynianów do tworzenia rozpuszczalnych związków z wapniem odgrywa ważną rolę w jego wchłanianiu z jelita. We krwi jednak cytryniany wiążą jedynie 3% całkowitego wapnia i nie odgrywają istotnej roli w tym zakresie.

Działanie hormonu przytarczyc. Parathormon zwiększa stężenie wapnia w osoczu i płynie pozalcomórkowym, działając głównie na nerki, kości i pośrednio poprzez witaminę D na jelito, zapobiega hipokalcemii (8, 22) przez:

-1) zwiększenie resorpcji wapnia w nerkach, 2) zwiększenie wchłaniania wapnia w jelicie, 3) uwalnianie wapnia z kości, 4) zwiększenie wydalania fosforanów i wodorowęglanów (dwuwęglanów) przez nerki i zmniejszenie ich stężenia w osoczu.

About The Author

admin

Leave a Reply