Przy wskazaniach naglących

Przy wskazaniach naglących leki hipotensyjne należy podać pozajelitowo. Dotyczy to najczęściej chorych z encefalopatią nadciśnieniową, zaburzeniami widzenia, krwotokiem doczaszkowym, zawałem serca, obrzękiem płuc, tętniakiem rozwarstwiającym aortę, z krwotokiem do przewodu pokarmowego, zapaleniem trzustki, szybko postępującą niewydolnością nerek i niedrożnością jelit spowodowaną martwicą jelit.

W tabeli 5.5 przedstawiono leki stosowane ze wskazań doraźnych. O wyborze leku decyduje wiele czynników, wśród których wymienić należy wiek, stan nawodnienia, dotychczasowe leczenie, czas trwania nadciśnienia tętniczego i jego przyczyna, współwystępujące choroby, jak również dostępność leku w określonej sytuacji klinicznej.

About The Author

admin

Leave a Reply