Przepuklina udowa

Przepuklina udowa występuje u dzieci niezwykle rzadko. Jest to mały kulisty twór, otoczony workiem otrzewnowym, leżący poniżej więzadła pachwinowego po wewnętrznej stronie naczyń udowych. Zależnie od miejsca wyjścia rozróżnia się: przepuklinę więzadła Gimbernata, przepuklinę łonową Cloąueta, przechodzącą przez rozstęp w mięśniu łonowym, przepuklinę udową zewnętrzną Hassełbacha, jeżeli przechodzi przez rozstęp w mięśniach, a nie przez rozstęp naczyń.

Przepuklina udowa występuje głównie przyśrodkowo do naczyń krwionośnych, ale można ją znaleźć także z przodu lub z boku. Czasem stwierdza się ją łącznie z przepukliną pachwinową. Te stany należy różnicować z żylakiem żyły odpiszcze- lowej, tłuszczakiem podotrzewnowym, węzłem chłonnym, ropniem opadowym.

Leczenie. Jest operacyjne. Cięcie skórne ponad wypuklającą się przepukliną. Należy wyodrębnić worek przepuklinowy i podwiązać. Poszerzony kanał udowy można zamknąć zeszywając więzadło pachwinowe z powięzią grzbietową lub z więzadłem Coopera.

Przepuklinę udową spotyka się równomiernie u obojga płci. Pojawia się ona niemal wyłącznie jednostronnie i to z reguły po prawej stronie. U chłopców rozpoznanie jest łatwiejsze. Likwidacja worka i zwężenie kanału przez zeszycie więzadła pachwinowego z powięzią grzebieniową, jak radził Bassini, jest wystarczającą metodą leczenia chirurgicznego. Podaje się, że przepuklina udowa może się pojawić po operacji przepukliny pachwinowej i odwrotnie.

About The Author

admin

Leave a Reply