PRZEDOPERACYJNE PRZYGOTOWANIE CHORYCH

PRZEDOPERACYJNE PRZYGOTOWANIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ ASTMĄ OSKRZELOWĄ (poza przypadkami nagłymi chorzy na astmę nie powinni być operowani, dopóki stanu ich płuc nie doprowadzi się do optimum – częstość pooperacyjnych powikłań płucnych jest wśród nich wysoka)120.

-1. Leki rozszerzające oskrzela: a) aerozole zawierające 2% fenylefrynę z 0,4% izopre- naliną, sałbutamol lub orciprenalinę b) doustnie 25 mg efedryny co 4 godziny i ami- nofilina w dawce 200-300 mg co 4 godziny – można ją również podawać dożylnie w glukozie (500 mg) c) orciprenalina (Alupent) w dawce 20 mg doustnie lub 4 mg sal- butamolu.

-2. Sterydy — w celu zmniejszenia obrzęku i zniesienia skurczu. Prednizon 10-25 mg doustnie co 4 godziny na 4 dni przed operacją oraz 50-100 mg hydrokortyzonu w czar sie operacji, następnie doustnie w okresie pooperacyjnym w zmniejszających się dawkach. Dodatkowo łeki alkalizujące dla uniknięcia nadkwaśności soku żołądkowego.

About The Author

admin

Leave a Reply