PRÓBY STOSOWANE W MIASTENII:

-1. Elektromiografia. Osłabienie odpowiedzi mięśnia w spoczynku na pojedynczy t dziec. Bodźce powtarzane z wysoką lub niską częstotliwością powodują zmniejszo reakcję mięśnia chorego.

-2. Edrofonium w dawce 2 mg wstrzykuje się dożylnie jeżeli po 30 s nie ma odpowiedzi, podaje się następne 8 mg. W miastenii dochodzi do pełnego, chociaż przemijającego powrotu siły mięśni. U ludzi zdrowych i miasteników prawidłowo leczonych dochodzi do drżeń mięśniowych,, kolki, ślinotoku i biegunki, lecz osłabienie mięśniowe pozostaje nie zmienione.

PRZYGOTOWANIE PRZEDOPERACYJNE. Należy zbadać poziom potasu w osoczu (wartość normalna 4-5 mmol/1), gdyż hipokaliemia nasila miastenię. Pożądane jest zdjęcie klatki piersiowej. Infekcja oddechowa jest przeciwwskazaniem do wszystkich operacji, z wyjątkiem najbardziej pilnych. Doustnie należy podawać neostygminę do momentu ustalenia optymalnej dawki, natomiast bezpośrednio przed operacją dawkę trzeba zmniejszyć dla uniknięcia przedawkowania antycholinesteraz. Dawki środków uspokajających powinny być minimalne. Unika się podawania opioi- dów i barbituranów.

About The Author

admin

Leave a Reply