POSTĘPOWANIE W ZESPOLE ZACHŁYŚNIĘCIA KWAŚNĄ TREŚCIĄ:

Lżejsze przypadki można leczyć przez: a) ułożenie w pozycji Trendelenburga b) spłycenie anestezji w celu wywołania odruchu kaszlowego c) odsysanie z dróg oddechowych.

-2. Ciężkie przypadki mogą wymagać – obok starannej toalety tchawicy i oskrzeli – płukania roztworem wodorowęglanu sodu, oddychania typu IPPV przez rurkę dotcha- viczą czystym tlenem z użyciem w razie potrzeby wysokich ciśnień wdechowych. Od- iech własny czystym tlenem może być niewystarczający dla wyrównania hipoksemii tętniczej w razie obrzęku płuc i nasilonej kwasicy155. Hydrokortyzon w dużych daw- iach zmniejsza odczyn zapalny i sprzyja rozszerzeniu oskrzeli150.

Tiopental. Należy go używać oszczędnie ze względu na niekorzystne działanie na uśrodek oddechowy płodu. Dawka 200-250 mg użyta do indukcji nie ma większego wpływu na wydolność oddechową dziecka, lecz niepożądane jest stosowanie dalszych ławek. Metoheksital działa prawdopodobnie w zbliżony sposób w dawce 60-80 mg.

About The Author

admin

Leave a Reply