Postępowanie w zamartwicy noworodków

Postępowanie w zamartwicy noworodków. Krążenie płodu toleruje 10-15-minutowy okres niedotlenienia, lecz niewydolne krążenie mózgowe może spowodować trwałe uszkodzenia. Płód in utero ma sinicę. Normalnie urodzone dziecko oddycha miarowo natychmiast, zastępując powietrzem płyn owodniowy. Pęcherzyki otwierają się wskutek ujemnego ciśnienia wywieranego przez normalne ruchy oddechowe (-50 cm słupa wody) oraz w czasie krzyku. Przy niewydolności oddechowej oddychanie rozpoczyna się odmiennie, „chwytaniem/’ powietrza – najbardziej prymitywnymi ruchami oddechowymi, wciągającymi wiele mięśni.

Virginia Apgar20* (1909-1975) z Nowego Jorku opisała system oceny stanu noworodka po jednej (lub kilku) minucie od urodzenia. Przydzielana jest liczba punktów –

-0, 1 lub 2 – jako ocena czynności serca, wysiłku oddechowego, napięcia mięśni, zabarwienia skóry i pobudzenia odruchów. Maksymalna suma punktów wynosi 10. Pojedyncza ocena kliniczna po 1 minucie nie pozwala na odróżnienie bezdechu pierwotnego (który zwykłe ustępuje bez leczenia) od bezdechu zejściowego (wymagającego czynnej resuscytacji)210. Uwzględnia się przy tym również: a) zmiany częstości rytmu •serca przed przystąpieniem do resuscytacji b) czy „chwytanie” powietrza poprzedzc poprawę zabarwienia skóry czy odwrotnie c) czy do bezdechu doszło u dziecka pró bującego początkowo oddychać lub krzyczeć. Niektórzy anestezjolodzy próbują pominąć

About The Author

admin

Leave a Reply