Postępowanie operacyjne

Postępowanie operacyjne. W razie konieczności wykonania ekstrakcji lub innego małego zabiegu należy uzupełnić brak czynnika VIII. Chory otrzymuje rano w dniu operacji krioprecypitat w ilości potrzebnej do osiągnięcia 50% normalnego poziomu. Po ustaleniu właściwej ilości preparat podaje się dożylnie. Przed zabiegiem podaje się kwas epsilon-aminokapronowy (EACA) dożylnie w dawce 0,1 g/kg. Po operacji EACA podaje się w miarę możliwości doustnie przez 7-10 dni co 6 godzin. Inne leczenie jest zbyteczne, jeśli nie ma krwawienia29. Polecane są też inne metody leczenia30 (p. także rozdz. XXIX).

Leczenie chorych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe w czasie operacji stomatologicznych – p. Mclntyre H., Lancet, 1966, 2, 99 oraz Rizza C. R. i Biggs R., Br. J. hosp. Med., 1971, 6, 343. (Patrz także Biggs Rosemary Haemophilia and its Related Conditions: a Briel Guide to Diagnosis and Treatment, 1973, Londyn, H.M.S.O.).

Choroba Christmas (brak czynnika IX)31 jest w ten sam sposób dziedziczona i ma podobne cechy, co hemofilia, jednak czynnik Christmas jest bardziej trwały niż globulina antyhemofilowa i znajduje się w normalnej konserwowanej krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply