Poród pośladkowy

Poród pośladkowy i ciąża mnoga – większość autorów poleca analgezję zewnątrz- oponową108. PRZECIWWSKAZANIA. Niemal bezwzględnymi przeciwwskazaniami są: 1) niechęć rodzącej do znieczulenia, 2) choroby z zaburzeniami krzepnięcia i leczenie antykoagu- lantami, 3) miejscowa infekcja, 4) brak doświadczenia anestezjologa i niedostateczny nadzór. Inne przeciwwskazania są względne: 5) wstrząs, spadek ciśnienia, hipowolemia,

-6) choroby układu nerwowego, 7) uprzednie operacje w obrębie rdzenia lub trudne warunki anatomiczne, 8) przebyte cięcie cesarskie, ponieważ istnieje obawa, że analgezja może przeszkodzić w rozpoznaniu pęknięcia macicy niektórzy autorzy nie zgadzają się z tym poglądem, 9) wystąpienie zespołu żyły głównej dolnej.

TECHNIKA. Cewnik można wprowadzić do przestrzeni między L2_3 lub L3_|. Nie należy posuwać go zbyt daleko w przestrzeni zewnątrzoponowej, gdyż może się przemieścić w niepożądanym kierunku. Pomocne są tu oznakowania na igle i cewniku10*. Pochylenie głową w dół ułatwia szerzenie się środka do Thi0. Stosowane leki to:

About The Author

admin

Leave a Reply