Podtlenek azotu

-3. Podtlenek azotu. Nie ma on wpływu na czynność skurczową macicy ani na płód. ANALGEZJA W PIERWSZYM OKRESIE PORODU. Należy sprawdzić aparat, butle

z gazem i wyjąć ewentualne protezy zębowe rodzącej. Inhalację należy rozpocząć na Mika sekund przed wystąpieniem bólu. Jeżeli rodząca trzyma sama maskę, wypadnie jej ona z ręki w momencie utraty świadomości jest to czynnik bezpieczeństwa. Właściwe jest stosowanie mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w równych proporcjach (En- tonox). Jeżeli poród nie jest spodziewany w ciągu 3-4 godzin, korzystne jest dodatkowe podanie dolantyny.

ANALGEZJA W DRUGIM OKRESIE PORODU. Przed rozpoczęciem bólu rodząca wykonuje 4-5 wdechów mieszaniny analgetycznej. Po ostatnim wdechu wstrzymuje oddychanie i wywiera parcie. Jeżeli ból trwa długo, może ona nie utrzymać bezdechu – wówczas ponownie otrzymuje znieczulenie w postaci 3-4 szybkich wdechów, po czym skupia się na akcji porodowej. Skurcze w końcowej części okresu drugiego są regularne i często jest możliwe rozpoczęcie analgezji wziewnej na minutę przed bólem i kontynuowanie jej do momentu, gdy ból jest maksymalny, a po przerwaniu znieczulenia .następuje wywieranie parcia. W ten sposób krew jest wysycona podtlenkiem azotu w najbardziej bolesnej fazie skurczu.

About The Author

admin

Leave a Reply