1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Postępowanie operacyjne

Postępowanie operacyjne. W razie konieczności wykonania ekstrakcji lub innego małego zabiegu należy uzupełnić brak czynnika VIII. Chory otrzymuje rano w dniu operacji krioprecypitat w ilości potrzebnej do osiągnięcia 50% normalnego poziomu. Po ustaleniu właściwej ilości preparat podaje się dożylnie. Przed zabiegiem podaje się kwas epsilon-aminokapronowy (EACA) dożylnie w dawce 0,1 g/kg. Po operacji EACA podaje się w miarę możliwości doustnie przez 7-10 dni co 6 godzin. Inne leczenie jest zbyteczne, jeśli nie ma krwawienia29. Polecane są też inne metody leczenia30 (p. także rozdz. XXIX).

Pochodne fenotiazyny:

a. CHLOROWODOREK CHLOROPROMAZYNY (Largactil). Różne są opinie na temat zastosowania tego leku w czasie porodu. Niewątpliwie znosi on mdłości i wymioty okołoporodowe i prawdopodobnie nie szkodzi dziecku. Może jednak opóźniać poród i obniżać ciśnienie tętnicze matki. t

b. CHLOROWODOREK PROMETAZYNY (Phenergan). Używany w połączeniu z pe- tydyną – 25 mg prometazyny i 50 mg petydyny domięśniowo, dawka powtarzana w razie potrzeby. Oba te leki mają korzystne działanie uspokajające w czasie porodu i – używane w odpowiedniej dawce – nie szkodzą matce i dziecku. Matka jest senna i zadowolona, można ją obudzić i wówczas dobrze współpracuje. Prometazyna stosowana jest również jako premedykacja przed cięciem cesarskim.

Zaostrzenie miastenii

-1. Zaostrzenie miastenii. Dożylnie w ciągu kilku minut podać należy neostygminę. Pierwsza dawka – nie więcej niż 0,3 mg, poprzedzona przez atropinę 0,4-0,6 mg. Reakcję wzmacnia efedryna.

-2. Przełom cholinergiczny. Podaje się dożylnie 0,4-2,0 mg atropiny w celu opanowania, reakcji muskarynowych. Wszystkie leki z grupy antycholinesterazy należy odstawić, jeśli trzeba – na kilka dni, dopóki próba z edrofonium nie wskaże, że płytka końcowa odzyskała swą wrażliwość na acetylocholinę.

Zesztywnienie stawu żuchwowego

Zesztywnienie stawu żuchwowego. Może ono być częścią uogólnionego zapalenia stawów i utrudniać intubację. Należy je rozpoznać przed przystąpieniem do anestezji. Niekiedy pomocna jest intubacja ,,na ślepo”.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Po raz pierwszy opisane przez B. Conno- ra w r. 1693. Płuca zachowują sprawność w tym schorzeniu. Chorzy przechodzą operacji płuc, serca lub jamy brzusznej bez powikłań oddechowych, gdyż przepona dobrze kom pensuje zmniejszone ruchy klatki piersiowej54. Należy zwrócić baczną uwagę na powró skutecznej wentylacji w okresie pooperacyjnym.

Rozpoznanie i różnicowanie

Główne trudności diagnostyczne polegają na odróżnieniu pierwotnej nadczynności przytarczyc od hiperkalcemii innego pochodzenia. Pierwotną nadczynność można ustalić z dokładnością do 99%, stosując ogólnie dostępne badania, jak stężenia wapnia i fosforu w osoczu, fosfatazy zasadowej, chlorków, wodorowęglanów, kwasu moczowego, mocznika, kreatyniny oraz szybkości opadania krwinek czerwonych. Stosunek ilości chlorków do fosforanów większy niż 33 : 1 stwierdzono u 94% chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Gdy stosunek ten jest mniejszy niż 33 : 1, wówczas u 96% chorych hiperkalcemia miała inną przyczynę (4).

Postępowanie w zamartwicy noworodków

Postępowanie w zamartwicy noworodków. Krążenie płodu toleruje 10-15-minutowy okres niedotlenienia, lecz niewydolne krążenie mózgowe może spowodować trwałe uszkodzenia. Płód in utero ma sinicę. Normalnie urodzone dziecko oddycha miarowo natychmiast, zastępując powietrzem płyn owodniowy. Pęcherzyki otwierają się wskutek ujemnego ciśnienia wywieranego przez normalne ruchy oddechowe (-50 cm słupa wody) oraz w czasie krzyku. Przy niewydolności oddechowej oddychanie rozpoczyna się odmiennie, „chwytaniem/’ powietrza – najbardziej prymitywnymi ruchami oddechowymi, wciągającymi wiele mięśni.

DAWKOWANIE

DAWKOWANIE. Bez względu na rodzaj użytego środka i jego siłę, objętość 5-8 ml wystarcza do uzyskania analgezji w żądanym obszarze117. Wolny koniec cewnika można połączyć z filtrem bakteryjnym (Millipore) lub 50-ml strzykawką wypełnioną roztworem środka analgetycznego i umieszczoną w jałowej torebce polipropylenowej120.

TRUDNOŚCI I POWIKŁANIA. Wszystkie doniesienia mówią o pewnym odsetku niepowodzeń w uzyskaniu pełnej analgezji121, co może oznaczać brak analgezji w obrębie niektórych segmentów rdzeniowych122. Powodzenie w dużej liczbie przypadków zapewnia tylko skrupulatne zwracanie uwagi na szczegóły128, powolne wstrzykiwanie roztworu środka analgetycznego i gotowość do częściowego usunięcia cewnika w razie- potrzeby, a nawet wprowadzenia go ponownie. Do innych sposobów należy wstrzyknięcie dodatkowej dawki po zmianie pozycji ciała.