1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Technika przeszczepienia przytarczycy

Jeden lub dwa z usuniętych gruczołów, na pewno bez rozrostu nowotworowego, natychmiast po pobraniu zanurza się wr płynie do hodowli tkanek o temperaturze topniejącego lodu. Tkanka zostaje rozcięta na fragmenty o wymiarach 1×1 x2mm w liczbie ok. 50. Połowa z nich zostaje jednoczasowo wszczepiona pod powięź mięśnia ramienno-promieniowego nie dominującej kończyny. Wszystkie drobiny gruczołu zostają ułożone na powierzchni ok. 5×5 cm, każda w osobnej loży. Pozostała część tkanki gruczołowej w pociętych fragmentach zostaje zamrożona w płynnym azocie. Tkanka ta pozostaje żywa, lecz z malejącą aktywnością hormonalną przez ok. 200 dni. Można ją wykorzystać do ponownego wszczepienia, gdyby u chorego wystąpiła pooperacyjna hipokalcemia, a w przypadku pooperacyjnej hiperkalcemii część przeszczepionego gruczołu można z łatwością usunąć.

Wskazaniem są duże przepukliny pępowinowe

Wskazaniem są duże przepukliny pępowinowe, przepukliny z przedartym workiem i wytrzewieniem. Cięcie okalające przedłuża się ku górze i ku dołowi w linii pośrodkowej brzucha. Należy ściąć pępowinę i cienki worek owodniowy, sprawdzić stan jelit i doprowadzić je do jamy brzusznej. W celu dekompresji jelit wykonuje się gastrostomię metodą Kadera-Stamma. Dren przetoki żołądkowej wprowadzony jest przez oddzielne nacięcie powłoki brzucha, po lewej stronie podbrzusza. Po wypreparowaniu skóry i tkanki podskórnej uwidacznia się brzeg powięzi i mięśni. Dwuścienny worek sylastikowy wszywa się całym obwodem do warstwy powięziowo-mięśniowej okalającej wrota przepukliny. Do wszycia worka stosuje się pojedyncze szwy nie- absorbujące. W końcowej fazie operacji luźno wypadnięte trzewa układa się w worku, a sam worek zeszywa w linii strzałkowej. Kiedy dziecko się obudzi, jelita nie wywierają nacisku na żyłę dolną i nie powodują tym samym zaburzeń w krążeniu. Worek pokrywa się opatrunkiem z dodatkiem odkażającej maści Betadin. Dziecko po zabiegu otrzymuje dożylnie antybiotyki, białka, węglowodany, tłuszcze, sole mineralne i witaminy.

Podtlenek azotu

-3. Podtlenek azotu. Nie ma on wpływu na czynność skurczową macicy ani na płód. ANALGEZJA W PIERWSZYM OKRESIE PORODU. Należy sprawdzić aparat, butle

z gazem i wyjąć ewentualne protezy zębowe rodzącej. Inhalację należy rozpocząć na Mika sekund przed wystąpieniem bólu. Jeżeli rodząca trzyma sama maskę, wypadnie jej ona z ręki w momencie utraty świadomości jest to czynnik bezpieczeństwa. Właściwe jest stosowanie mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w równych proporcjach (En- tonox). Jeżeli poród nie jest spodziewany w ciągu 3-4 godzin, korzystne jest dodatkowe podanie dolantyny.

Metoksyfluran

-4. Metoksyfluran. Jakkolwiek przechodzenie tego środka do organizmu jest powolne, ma on dobre właściwości przeciwbólowe i działa skuteczniej niż trójchloroetylen84 lub 50% podtlenek azotu85. Uważa się, że dobry wynik daje stałe stężenie 0,35% w powietrzu86.

Popularnym i skutecznym aparatem jest inhalator typu Cardiff85, wprowadzony do użytku w r. 1959. Zapewnia oń stężenie dokładnie 0,35% w powietrzu, niezależnie od częstości oddechów i temperatury otoczenia. Przy stosowaniu przerywanym rodząca nie zostaje uśpiona nawet podczas przedłużającego się porodu. Wszystkie przyrządy są kontrolowane i pieczętowane przez brytyjski Instytut Jakości badania te powtarzane są corocznie. Aparat Cardiff został zatwierdzony przez Centralną Radę Położnych do użytku przez samodzielnie pracujące położne.

Cyklopropan

-5. Inne środki. Cyklopropan był stosowany w stężeniu 3-5%. Halotan nie ma właściwości przeciwbólowych w stężeniu subanestetycznym. W niewielkich dawkach nie powoduje osłabienia napięcia macicy, natomiast hamuje jej aktywność. Może być przydatny w powikłanych porodach90.

W nowszych badaniach91 wykazano, że Entonox jest bezpieczniejszy niż trójchloroetylen, a noworodki z tak znieczulanych urodzeń miały prawidłowe Po. przed porodem, lepsze wyniki w skali Apgar, a po godzinie od porodu były mniej zakwaszone i lepiej utlenowane.

W celosomii górnej

W celosomii górnej oprócz przepukliny stwierdza się: wady przepony, ściany klatki piersiowej i serca. W celosomii dolnej oprócz przepukliny stwierdza się wynicowanie pęcherza moczowego i przepuklinę oponowo-rdzeniową okolicy krzyżowej. W przypadkach celosomii środkowej przepuklinie pępowinowej mogą towarzyszyć: nie dokonany zwrot jelit, wspólna krezka jelitowa, zarośnięcie jelita, uchyłek Meclcela (uchyłek jelita krętego), podwojenie przewodu pokarmowego, przepuklina rozworu przełykowego.

Tiopental

Tiopental może nie zapewnić zwiotczenia wystarczającego dla wykonania obrotu ze-wnętrznego. Nie jest stosowany do porodu zabiegowego, chyba że w połączeniu z in- ubacją dotchawiczą, zwiotczeniem mięśni i wentylacją IPPV.

-1 Środki zwiotczające. Są używane w czasie porodu w celu: 1) zwiotczenia krocza ściany brzucha 2) ułatwienia intubacji dotchawiczej 3) zmniejszenia odruchowej odpowiedzi na bodźce w czasie płytkiej anestezji. Są dowody, że gallamina łatwiej dostaje iię do krążenia płodu niż tubokuraryna lub pankuronium, jakkolwiek zwykle stosowane iawki nie mają niekorzystnego wpływu na płód. Obserwowano wzmożoną czynność inacicy po sukcynylocholinie157, nie zyskało to jednak potwierdzenia158. Udowodniono, Je w dawkach ponad 100 mg może ona przechodzić przez barierę łożyskową153.