Pacjenci z organicznymi chorobami serca

Pacjenci z organicznymi chorobami serca, którzy są w stanie wykonywać swą codzienną pracę, zwykle dobrze tolerują anestezję i operację.

Następujące choroby trzeba rozpoznać przed anestezją, gdyż mogą prowadzić do nagłej śmierci, szczególnie gdy wystąpi hipoksja lub nagła zmiana ciśnienia krwi: 1) świeży zawał serca, 2) choroba wieńcowa, 3) stenoza mitralna, 4) niewydolność aortal- na.. oraz zapalenie aorty z zajęciem ujść tętnic wieńcowych, 5) blok serca zupełny z napadami Adamsa-Stokesa.

Po podaniu sukcynylocholiny u chorych z niedomykalnością zastawek upływa więcej czasu do rozpoczęcia jej działania – do 2 minut i czasami wymagają oni większych dawek (np. 100 mg) przed intubacją. Jest to wynikiem zmniejszonego rzutu serca109. U pacjentów otrzymujących naparstnicę mogą wystąpić zaburzenia rytmu po podaniu sukcynylocholiny110.

About The Author

admin

Leave a Reply