Opukiwaniem klatki piersiowej

Objawy. Objawami zwiotczenia przepony śą duszność i sinica o zmiennym nasileniu. Notuje się skłonność do częstych i nawracających zakażeń układu oddechowego. Badaniem przedmiotowym stwierdza się nieprawidłową czynność serca wskutek zastoju krwi żylnej w żyłach jamy brzusznej. Upośledza to wypełnienie prawej komory serca. Wahania śródpiersia i przewlekające się niedotlenienie stwarzają poważne niebezpieczeństwo dla życia. Niekiedy stwierdza się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Tylko w przypadkach ograniczonego zwiotczenia przebieg może być bezobjawowy.

Opukiwaniem klatki piersiowej stwierdza się po stronie zmian przytłumienie odgłosu opukowego, a osłuchiwaniem osłabienie szmerów oddechowych, niekiedy trzeszczenie i średniobańkowe rzężenie.

Rozpoznanie. Ustala się podczas badania rentgenowskiego. Na zdjęciu przeglądowym stwierdza się wysokie ustawienie przepony, niezależnie od przyczyny wywołującej. Posługując się rentgenokimografią można wykazać zakres ruchomości przepony oraz wielkość i kierunek jej wychyleń. Ułatwia to rozpoznanie różnicowe. Badanie przewodu pokarmowego z użyciem środka cieniującego wskaże na zakres trzew przesuniętych pod zwiotczałą przeponę. Rozpoznanie zwiotczenia przepony jest wskazaniem leczenia chirurgicznego. Operację wykonuje się w okresie niemowlęcym.

About The Author

admin

Leave a Reply