Niewydolność oddechowa płodu

-4. Niewydolność oddechowa płodu: a. OŚRODKOWA, zależna od: 1) niedojrzałości ośrodka oddechowego, być może powiązanej z dużą wadą rozwojową płodu 2) uszkodzenia ośrodka oddechowego w wyniku urazu lub obrzęku mózgu spowodowanego cukrzycą lub uogólnionym obrzękiem

-3) niedoboru tlenu ewentualnie związanego ze śródoponową zamartwicą płodu 4) podawania matce środków narkotycznych i uspokajających206. Próg pobudliwości ośrodka oddechowego matki jest inny niż u płodu, podobnie jak głębokość anestezji nieszkodliwa dla matki może działać depresyjnie na płód. Wszystkie środki anestetyczne podawane matce są niebezpieczne dla wcześniaka.

b. OBWODOWA, zależna od: 1) niedojrzałości płuc 2) niedrożności dróg oddechowych 3) osłabienia mięśniowego 4) obecności płynu owodniowego lub smółki w płucach płodu 5) śródporodowego zapalenia płuc.

About The Author

admin

Leave a Reply