NIEKORZYSTNE NASTĘPSTWA OTYŁOŚCI:

A. UKŁAD ODDECHOWY. Zmniejszenie pojemności życiowej. Unieruchomienie przepony. Niektóre części płuc są nieprawidłowo wentylowane, powodując wzrost przecieku, hiperkapnię i hipoksję. Zwiększa się częstość pooperacyjnych powikłań płucnych. W wyniku hipoksji dochodzi do obkurczenia tętnicy płucnej i przeciążenia prawej komory.

B. UKŁAD KRĄŻENIA. Wzrost całkowitej objętości krwi krążącej ze wzrostem pracy serca. Skłonność do nadciśnienia. Zwiększone ryzyko zakrzepicy pooperacyjnej. Ludzie otyli mają w ustroju mniej wody w przeliczeniu na jednostkę masy ciała i źle znoszą odwodnienie.

C. RÓŻNE. Skłonność do przepukliny rozworu przełykowego. Zwiększona częstość rozejścia rany operacyjnej (ewentracji). Możliwość zaburzeń w układzie wewnętrznego wydzielania. Krótszy przewidywany czas życia.

About The Author

admin

Leave a Reply