NADCIŚNIENIE I MIAŻDŻYCA

-4) jako przyczyna hipoksji i hiperkapni. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci ze skompensowaną chorobą serca dobrze znoszą anestezję pod warunkiem ostrożnego prowadzenia i unikania przedawkowania, hipoksji i hipotensji.

-1. NADCIŚNIENIE I MIAŻDŻYCA. Miażdżyca została po raz pierwszy opisana przez Antoniusa Scarpę (1747-1832). Pacjenci z nadciśnieniem, szczególnie nie leczeni, są zagrożeni podczas indukcji, jak i podtrzymywania anestezji89. Stopień nasilenia miażdżycy trzeba dokładnie ocenić przed operacją. Ważne jest, czy występują: lewokomoro- wa niewydolność krążenia, rytm cwałowy, dychawica sercowa lub ortopnoé w wywiadzie, znaczne zmiany retynoskopowe i zmiany w EKG. Stanowią one przeciwwskazanie do natychmiastowej anestezji. Pacjenci powinni otrzymywać naparstnicę, diuretyki, a także leki obniżające ciśnienie. Nie leczone nadciśnienie stanowi poważne zagrożenie podczas anestezji, a odstawienie leków hipotensyjnych jest równie niepotrzebne, jak potencjalnie niebezpieczne. Pacjenci z miażdżycą mają poważnie zaburzoną autoregulację przepływu krwi, co może być powodem niedokrwienia mięśnia sercowego, nerek

i mózgu podczas epizodów spadku ciśnienia. Przed operacją trzeba w odpowiedni sposób opanować bezobjawowe nadciśnienie, gdyż niesie ono ze sobą groźbę niedokrwienia wieńcowego.

About The Author

admin

Leave a Reply