Metoda fałdowania dna żołądka

Metoda fałdowania dna żołądka według Nissena przedstawia się następująco. Dziecko układa się na plecach z uniesieniem prawej połowy ciała do 20°. Do żołądka wprowadza się stosunkowo gruby dren. Jamę brzuszną otwiera się z cięcia skośnego, równolegle do lewego łuku żebrowego, lub z dostępu przez linię pośrodkową w nadbrzuszu. Wątrobę należy odsunąć w stronę prawą, co niekiedy wymaga przecięcia wiązadła trójkątnego lewego płata wątroby. Po wprowadzeniu palca do szerokiego rozworu uruchamia się dolny odcinek przełyku, chwytając go na lejce drenem Penrose’a. Należy zidentyfikować nerw błędny, aby go nie uszkodzić. Podciągając w tę stronę przełyk i żołądek uwidoczni się włókna mięśniowe prawej odnogi przepony, które należy zbliżyć kilkoma szwami jedwabnymi. Po zwężeniu rozworu zeszywa się jego brzegi poza przełykiem ze ścianą dna żołądka. Następnie kleszczykami chwyta się ścianę dna żołądka po obu stronach przełyku. Przez sfałdowanie ściany żołądka tworzy się ponad przełykiem mankiet, zakładając kilka jedwabnych szwów, łącznie ze ścianą przełyku. W ten sposób umocowuje się przełyk tuż przy

wpuście oraz odtwarza kąt przełykowo-żołądkowy Hisa. Dor zbliża dno żołądka do lewego dystalnego brzegu przełyku i ten sposób, jak się wydaje, unika powikłań obserwowanych po operacji Nissena.

Ze względu na wyniszczenie dziecka i trudności karmienia bezpośrednio po operacji zaleca się w pewnych przypadkach wykonanie czasowej gastrostomii. Likwidacja gastrostomii następuje po stwierdzeniu prawidłowego spożywania pokarmów przez dziecko, braku zwężenia przełyku i braku zarzucania wstecznego pokarmu z żołądka do przełyku.

About The Author

admin

Leave a Reply